Zelfs kleuters moeten leren programmeren

In EOS verscheen recent een artikel waarin nogmaals de nadruk wordt gelegd op het belang van `leren programmeren’ als basisvaardigheid. Een heel belangrijk thema, zeker wanneer we kijken naar de gevolgen van de verregaande digitalisering op ons leven en onze economie.  Voor ons is het kwestie van ons onderwijs aan deze realiteit aan te passen: ofwel zijn we mee, ofwel worden we irrelevant.

De bijdrage die ik leverde aan het artikel is gebaseerd op het rapport over ‘Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs’ van de KVAB en de Jonge Academie.

Advertisements

Junior College STEM

Samen met Liesje Knaepen, Stephanie Reweghs, An Vanfroyenhoven en Johan Deprez ontwikkelden we een lesmodule voor de derde graad van het middelbaar onderwijs rond ‘differentiaalvergelijkingen’ en ‘numerieke methodes’, opgehangen aan de concrete toepassing van de klimaatopwarming. Bedoeling is om leerlingen het belang van wiskunde te laten aanvoelen door uitdagende leerstof aan te reiken op een manier die rechtstreeks de relevantie van de wiskunde aantoont in een concrete toepassing.

Meer informatie over Junior College STEM in het algemeen vind je hier en hier. De module zelf wordt hier beschreven.