Zelfs kleuters moeten leren programmeren

In EOS verscheen recent een artikel waarin nogmaals de nadruk wordt gelegd op het belang van `leren programmeren’ als basisvaardigheid. Een heel belangrijk thema, zeker wanneer we kijken naar de gevolgen van de verregaande digitalisering op ons leven en onze economie.  Voor ons is het kwestie van ons onderwijs aan deze realiteit aan te passen: ofwel zijn we mee, ofwel worden we irrelevant.

De bijdrage die ik leverde aan het artikel is gebaseerd op het rapport over ‘Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs’ van de KVAB en de Jonge Academie.

Advertisements

Interview op Radio 1 (De wereld vandaag)

In de zomer van 2015 nodigde Radio 1 een aantal ‘minder bekende’ gasten uit voor een kort gesprek. Op maandag 3 augustus kreeg ik de kans om even te praten over het nut van ‘leren programmeren’ in het middelbaar onderwijs, als middel om leerlingen gestructureerd te leren denken.  En heel kort kon ik ook even ingaan op het belang van wiskunde voor onze hedendaagse maatschappij.

Het interview kun je hier herbeluisteren. Het is jammer genoeg niet echt makkelijk om in zo’n kort gesprek alle nuance correct te vatten die hoort bij een dergelijk complex thema. Dat leidt dan soms tot vrij ongenuanceerde reacties. Vergeet die zeker niet te lezen…